Skip to main content

Nederlands Jeugd Ontbijt

Hartelijk dank voor uw aanmelding!

Dank voor de aanmelding van uw kind(-eren) bij het Nederlands Jeugd Ontbijt.

Het Nederlands Jeugd Ontbijt is nog niet in alle gemeenten in Nederland actief. Dat wil zeggen dat wij op dit moment eerst onderzoek moeten doen of uw aanmelding in aanmerking komt voor een dagelijks ontbijtje voor uw kind(-eren).
Indien het Nederlands Jeugd Ontbijt actief is in uw gemeente zullen wij u hier verder over berichten.
Wij hopen u hier zo goed en volledig mogelijk mee te hebben geïnformeerd.