Nederlands Jeugd Ontbijt

Onze mensen

Iedereen die zich inzet voor Nederlands Jeugd Ontbijt, probeert steeds opnieuw om de belangen van de kinderen in Nederland op de kaart te zetten. Het zijn betrokken vrijwilligers met een passie voor kinderen en hun kansen binnen het onderwijs en in onze maatschappij ook met oog voor sportbeleving. Allen met een warm hart voor kinderen in Nederland. Samen met onze vrijwilligers en sponsoren kunnen wij het verschil maken. Samen kunnen wij kinderen die goede start bieden! En aan onze sponsoren zeggen wij: Hartelijk dank voor uw grote betrokkenheid!

Jacques Hendrikx,

ondernemer en idealist.

Na mijn opleiding aan Nyenrode University (International Business School), werd ik diamantair. Van 1974 tot 1982 werkte ik als exportmanager – met een accent op Scandinavië – bij een Zwitsers bedrijf in briljanten juwelen. Daarna richtte ik mij op het bedenken, ontwikkelen en vermarkten van technische en sociale innovaties. Op basis van “Bio-mimi-cri” werk ik momenteel aan de combinatie van inktbeveiliging ter voorkoming van kledingdiefstal “CombiClip” met RFID (Radio Frequency Identification – chiptechnologie), waarmee het gehele Supply Chain Management Systeem (Track & Trace) binnen Europese Kleding Filiaal Bedrijven wordt geoptimaliseerd.
Op mijn 50ste verjaardag in 1998, heb ik de bouw van een schooltje voor kasteloze scholieren in Zuidoost India in Thiruvertriyur geïnitieerd. In 1999 gingen we van start met 27 scholieren; 20 jaar later in 2018 telde de school meer dan 1.000 kinderen. In al die jaren konden enkele duizenden kinderen hun diploma behalen en daarmee de start maken bij de verdere opbouw van een solide bestaan. Ik prijs mij gelukkig dat ik een kleine bijdrage aan hun educatie heb mogen leveren.
Van 2009 tot 2014 was ik voorzitter van het Filharmonisch Orkest ’s Hertogenbosch (FOH). In die periode mocht ik de initiator zijn van het FOH Jeugd Orkest en het componeren van de Brabant Symfonie. Op die manier heb ik een bijdrage mogen leveren aan cultuur.
Van 2015-2017 was ik voorzitter van het Dierentehuis ’s Hertogenbosch. In die periode nam ik het initiatief tot de beleidsnotitie “Dierenwelzijn in ’s-Hertogenbosch”. Daarmee heb ik iets mogen bijdragen aan de natuur.
In 2016 was ik de initiatiefnemer van de Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt. Tegenwoordig ondergebracht in een Social Enterprise genaamd het ‘Nederlands Jeugd Ontbijt’. Het Nederlands Jeugd Ontbijt stelt zich ten doel om kinderen die om allerlei redenen zonder ontbijt aan hun dag moeten beginnen, elke week opnieuw van 7 gratis voedzame ontbijtjes te voorzien. Dit biedt hen een solide basis voor een dag waarin zij zich kunnen ontwikkelen op een manier waar zij recht op hebben. Daarmee mag ik iets bijdragen aan het welbevinden van jonge scholieren.

Als idealist geloof ik in “de kracht van het individu”: hoe één enkel mens met het hart op de juiste plaats iets teweeg kan brengen in de levens van anderen. Ik geloof in synchroniciteit: toeval die een betekenis heeft.

ONZE FILOSOFIE

‘IEDER KIND HEEFT ELKE DAG RECHT OP EEN GEZOND ONTBIJT’

Het ontbijt is de bouwsteen van een productieve dag. Een goede basis voor een fijne dag die kinderen de kans biedt zich te ontplooien. Een dag vol plezier, nieuwe ontdekkingen en leuke contacten. Een dag waarop zij zorgeloos kind mogen zijn.
Ieder kind heeft iedere dag recht op een gezond ontbijt

De Stichting Nationaal Jeugd Ontbijt is op 11 juli 2022 opgehouden te bestaan.

Hoe is dat kunnen gebeuren? Wat was de aanleiding / oorzaak van het faillissement?
Voormalig voorzitter Jacques Hendrikx vat het als volgt samen:
“Ik steek eerst de hand in eigen boezem”. De registratie van de gemeentelijke subsidiegelden heb ik administratief allemaal samengevoegd. Daaruit werden wekelijks de geleverde ontbijtassen aan de supermarkten betaald. Dat samenvoegen had nooit mogen gebeuren. Daardoor was het niet inzichtelijk wat er met de individuele gemeentelijke subsidies gebeurde. Deze fout neem ik mij zelf erg kwalijk. Als ik het wil vergelijken dan zeg ik nu: “Een typische beginnersfout met ernstige gevolgen. Nogmaals: Dit had nooit mogen gebeuren”.

Waar ligt dan de oorzaak van het uiteindelijke faillissement? Wat ging er aan vooraf?

In oktober 2018 werd gestart met een pilot -in een middelgrote gemeente- voor kinderen van slechts 3 basisscholen in aandachtwijken. Dit om de ontbijttassen te gaan leveren bij de kinderen thuis. Vanaf de start deden 28 kinderen mee; het aantal liep snel op naar 45. Na een succesvolle pilot werden vervolgens nog eens 15 plaatselijke Basisscholen door de gemeente over het Nationaal Jeugd Ontbijt geïnformeerd. Er werd, in het licht van de toegezegde en te verstrekken gemeente subsidie uitgegaan van maximaal 200 inschrijvingen. In korte tijd ontving het Nationaal Jeugd Ontbijt 193 inschrijvingen. Dat leidde ertoe dat er in de loop van 2019 wekelijks 193 ontbijttassen bij kinderen thuis werden afgeleverd.
Ook over 2020 werd er door de gemeente een begroting voor 200 kinderen tbv € 86K toegezegd. Uiteindelijk werd er een subsidie verleend slechts tbv € 15K. Er ontstond dus een acuut tekort van ruim € 70K.
Door een ernstig verschil van inzicht over de hoogte van de toegezegde subsidie was er een te groot tekort ontstaan, dat niet meer overbrugbaar (b)leek. Initiatieven om dmv fundraising dit tekort te dekken leverden slechts een klein bedrag op; volstrekt onvoldoende om het gapende tekort in te lopen. In de andere gemeenten waar de wekelijkse ontbijttassen bij ruim 2.000 kinderen worden bezorgd hebben de gemeenten de logistiek van het Nationaal Jeugd Ontbijt intussen overgenomen. De kwetsbare kinderen zijn dus niet de dupe geworden van ons pijnlijk besluit om de stichting te moeten beëindigen.
Op basis van heel veel support uit ons netwerk heb ik op 11 augustus 2022 besloten om “Social Enterprise” Nederlands Jeugd Ontbijt bij de Kamer van Koophandel in te schrijven. Het initiatief Jeugd Ontbijt gaat dus met de verdere uitrol binnen Nederland gewoon door.
Nationaal Jeugd Ontbijt

Onze locatie

Nederlands Jeugd Ontbijt
Taalstraat 40
5261BE VUGHT
Noord-Brabant

Contact

+31 (0)6 - 531 871 33

info@nederlandsjeugdontbijt.nl
www.nederlandsjeugdontbijt.nl

Algemeen

Kamer van Koophandel: 16051653
ANBI: In aanvraag.
BTW: NL.0082.07.306.B01

Alle rechten voorbehouden © , Nederlands Jeugd Ontbijt.
Website beheer en onderhoud door LinQxx.